Saṃyutta Nikāya

1. Kelompok Khotbah tentang Devatā

28. Kekayaan Besar

“Mereka yang memiliki harta dan kekayaan besar,
Bahkan para khattiya yang memerintah negeri,
Melihat satu sama lain dengan tatapan serakah,
Tidak pernah puas dalam kenikmatan indria.

Di antara mereka yang telah menjadi sangat keranjingan,
Hanyut bersama arus kehidupan,
Siapakah di sini yang telah meninggalkan ketagihan?
Siapakah di dunia ini yang tidak lagi keranjingan?”

“Setelah meninggalkan rumah mereka,
Setelah meninggalkan anak-anak tersayang dan ternak mereka,
Setelah meninggalkan nafsu dan kebencian,
Setelah menghapuskan ketidaktahuan–
Para Arahant dengan noda dihancurkan
Adalah mereka di dunia ini yang tidak lagi keranjingan.”