Saṃyutta Nikāya

1. Kelompok Khotbah tentang Devatā

54. Penyokong

“Apakah penyokong manusia?
Apakah pendamping terbaik di sini?
Makhluk-makhluk yang berdiam di bumi–
Dengan apakah mereka mempertahankan kehidupan mereka?”

“Putra adalah penyokong manusia,
Seorang istri adalah pendamping terbaik;
Makhluk-makhluk yang berdiam di bumi
Mempertahankan hidup mereka dengan hujan.”