Saṃyutta Nikāya

1. Kelompok Khotbah tentang Devatā

77. Kekuasaan

“Apakah kekuasaan di dunia?
Apakah yang mendapat peringkat sebagai hal yang terbaik?
Apakah pedang berkarat di dunia ini?
Apakah yang dianggap wabah di dunia ini?

“Siapakah yang mereka tangkap ketika ia mengambil?
Dan siapakah, ketika mengambil, justru menyenangkan?
Dalam diri siapakah para bijaksana bergembira
Ketika ia kembali lagi dan lagi?”

“Keterampilan adalah kekuasaan di dunia;
Seorang perempuan mendapat peringkat sebagai benda terbaik;
Di dunia ini kemarahan adalah pedang berkarat;
Pencuri di dunia ini dianggap sebagai wabah.

“Mereka menangkap seorang pencuri ketika ia mengambil,
Tetapi seorang petapa yang mengambil adalah menyenangkan.
Para bijaksana bergembira di dalam diri seorang petapa
Ketika ia kembali lagi dan lagi.”