Saṃyutta Nikāya

11. Kelompok Khotbah tentang Sakka

19. Pemujaan kepada Sang Guru (atau Pemujaan Sakka (2))

Seperti di atas hingga:

“Kemudian, para bhikkhu, Sakka, raja para deva, turun dari Istana Vejayanta, merangkapkan tangan sebagai penghormatan, dan menyembah Sang Bhagavā. Kemudian Mātali sang kusir berkata kepada Sakka, raja para deva, dalam syair:

“‘Baik para deva maupun manusia
Dengan rendah hati menyembah engkau, Vāsava.
Jadi siapakah, O Sakka, makhluk
Yang engkau sembah?’

Sakka:

“‘Yang Tercerahkan Sempurna di sini
Di dunia ini bersama dengan para devanya,
Sang Guru dengan nama sempurna;
Beliau adalah siapa yang kusembah, Mātali.

“‘Mereka yang nafsu dan kebencian
Dan ketidaktahuan telah lenyap,
Para Arahant dengan noda dihancurkan:
Mereka ini adalah siapa yang kusembah, Mātali.

“‘Para siswa yang gembira dalam menguraikan,
Yang dengan tekun berlatih
Untuk melenyapkan nafsu dan kebencian,
Untuk melampaui ketidaktahuan:
Mereka ini adalah siapa yang kusembah, Mātali.’

Mātali:

“‘Mereka yang engkau sembah, Tuanku Sakka,
Sesungguhnya adalah yang terbaik di dunia.
Aku juga akan menyembah mereka–
Mereka yang engkau sembah, Vāsava.’

Sang Bhagavā:

“Setelah memberikan penjelasan ini,
Setelah menyembah Sang Bhagavā,
Raja-deva Maghavā, suami Sujā,
Sang pemimpin, naik ke kereta.”