Saṃyutta Nikāya

14. Kelompok Khotbah tentang Unsur-unsur

17. Kurangnya Keyakinan

Di Sāvatthī. “Para bhikkhu, adalah melalui unsur-unsur maka makhluk-makhluk berkumpul dan bersatu. Mereka yang kurang berkeyakinan berkumpul dan bersatu dengan mereka yang kurang berkeyakinan, mereka yang tidak memiliki rasa malu berkumpul dan bersatu dengan mereka yang tidak memiliki rasa malu, mereka yang tidak takut melakukan perbuatan salah berkumpul dan bersatu dengan mereka yang tidak takut melakukan perbuatan salah, mereka yang tidak terpelajar berkumpul dan bersatu dengan mereka yang tidak terpelajar, mereka yang malas berkumpul dan bersatu dengan mereka yang malas, mereka yang berpikiran kacau berkumpul dan bersatu dengan mereka yang berpikiran kacau, mereka yang tidak bijaksana berkumpul dan bersatu dengan mereka yang tidak bijaksana. Di masa lalu mereka demikian, di masa depan mereka demikian; dan sekarang di masa kini mereka juga demikian.

“Para bhikkhu, adalah melalui unsur-unsur maka makhluk-makhluk berkumpul dan bersatu. Mereka yang berkeyakinan berkumpul dan bersatu dengan mereka yang berkeyakinan, mereka yang memiliki rasa malu berkumpul dan bersatu dengan mereka yang memiliki rasa malu, mereka yang takut melakukan perbuatan salah berkumpul dan bersatu dengan mereka yang takut melakukan perbuatan salah, mereka yang terpelajar berkumpul dan bersatu dengan mereka yang terpelajar, mereka yang bersemangat berkumpul dan bersatu dengan mereka yang bersemangat, mereka yang penuh perhatian berkumpul dan bersatu dengan mereka yang penuh perhatian, mereka yang bijaksana berkumpul dan bersatu dengan mereka yang bijaksana. Di masa lalu mereka demikian, di masa depan mereka demikian, dan sekarang di masa kini mereka juga demikian.”