Saṃyutta Nikāya

25. Kelompok Khotbah tentang Memasuki

7. Kehendak

Di Sāvatthī. “Para bhikkhu, kehendak sehubungan dengan bentuk adalah tidak kekal, berubah, menjadi sebaliknya. Kehendak sehubungan dengan suara … Kehendak sehubungan dengan bau-bauan … Kehendak sehubungan dengan rasa kecapan … Kehendak sehubungan dengan objek-objek sentuhan … Kehendak sehubungan dengan fenomena pikiran adalah tidak kekal, berubah, menjadi sebaliknya. Seorang yang … dengan pencerahan sebagai tujuannya.”