Saṃyutta Nikāya

34. Kelompok Khotbah tentang Meditasi

50. Ketelitian sehubungan dengan Tekad

Di Sāvatthī. “Para bhikkhu, ada empat jenis meditator ini. Apakah empat ini?

“Di sini, para bhikkhu, seorang meditator mahir dalam tekad tetapi bukan seorang pekerja yang teliti … seorang pekerja yang teliti tetapi tidak mahir dalam tekad … tidak mahir, baik dalam tekad juga bukan seorang pekerja yang teliti … mahir, dalam tekad dan juga seorang pekerja yang teliti sehubungan dengan konsentrasi.

“Para bhikkhu, meditator yang mahir dalam tekad dan juga seorang pekerja yang teliti sehubungan dengan konsentrasi adalah pemimpin … yang terunggul di antara empat jenis meditator ini.”