Saṃyutta Nikāya

36. Kelompok Khotbah tentang Perasaan

14. Rumah Penginapan

“Para bhikkhu, misalkan ada sebuah rumah penginapan. Orang-orang datang dari timur, barat, utara, dan selatan dan menginap di sana; para khattiya, brahmana, vessa, dan sudda datang dan menginap di sana. Demikian pula, para bhikkhu, berbagai perasaan muncul dalam jasmani ini: perasaan menyenangkan, perasaan menyakitkan, perasaan bukan-menyakitkan juga bukan-menyenangkan muncul; perasaan menyenangkan secara jasmaniah, perasaan menyakitkan secara jasmaniah, perasaan bukan-menyakitkan juga bukan-menyenangkan secara jasmaniah muncul; perasaan menyenangkan secara spiritual, perasaan menyakitkan secara spiritual, perasaan bukan-menyakitkan juga bukan-menyenangkan secara spiritual muncul.”