Saṃyutta Nikāya

47. Kelompok Khotbah tentang Penegakan Perhatian

39. Pengembangan

“Para bhikkhu, Aku akan mengajarkan kepada kalian mengenai pengembangan empat penegakan perhatian. Dengarkanlah …

“Apakah, para bhikkhu, pengembangan empat penegakan perhatian? Di sini, para bhikkhu, seorang bhikkhu berdiam dengan merenungkan jasmani dalam jasmani, tekun, memahami dengan jernih, penuh perhatian, setelah melenyapkan ketamakan dan ketidak-senangan sehubungan dengan dunia. Ia berdiam dengan merenungkan perasaan dalam perasaan … pikiran dalam pikiran … fenomena dalam fenomena, tekun, memahami dengan jernih, penuh perhatian, setelah melenyapkan ketamakan dan ketidak-senangan sehubungan dengan dunia. Ini, para bhikkhu, adalah pengembangan empat penegakan perhatian.”