Saṃyutta Nikāya

47. Kelompok Khotbah tentang Penegakan Perhatian

42. Asal-mula

“Para bhikkhu, Aku akan mengajarkan kepada kalian mengenai asal-mula dan lenyapnya empat penegakan perhatian. Dengarkanlah.

“Dan apakah, para bhikkhu, asal-mula jasmani? Dengan munculnya asal-mula makanan maka muncul pula asal-mula jasmani. Dengan lenyapnya makanan maka lenyap pula jasmani.

“Dengan munculnya asal-mula kontak maka muncul pula asal-mula perasaan. Dengan lenyapnya kontak maka lenyap pula perasaan.

“Dengan munculnya asal-mula nama-dan-bentuk maka muncul pula asal-mula batin. Dengan lenyapnya nama-dan-bentuk maka lenyap pula batin.

“Dengan munculnya asal-mula perhatian maka muncul pula asal-mula fenomena. Dengan lenyapnya perhatian maka lenyap pula fenomena.”