Saṃyutta Nikāya

55. Kelompok Khotbah tentang Memasuki-Arus

37. Mahānāma

Pada suatu ketika Sang Bhagavā sedang menetap di antara penduduk Sakya di Kapilavatthu di Taman Nigrodha. Kemudian Mahānāma orang Sakya mendatangi Sang Bhagavā, memberi hormat kepada Beliau, duduk di satu sisi, dan berkata kepada Beliau:

“Yang Mulia, bagaimanakah yang disebut seorang umat awam?”

“Ketika, Mahānāma, seseorang telah berlindung pada Sang Buddha, Dhamma, dan Saṅgha, maka ia adalah seorang umat awam.”

“Bagaimanakah, Yang Mulia, seorang umat awam yang sempurna dalam moralitas?”

“Ketika, Mahānāma, seorang umat awam menghindari diri dari pembunuhan, dari tindakan mengambil apa yang tidak diberikan, dari hubungan seksual yang salah, dari ucapan salah, dan dari anggur, minuman keras, dan memabukkan yang menjadi landasan bagi kelengahan, maka umat awam itu sempurna dalam morlitas.”

“Bagaimanakah, Yang Mulia, seorang umat awam yang sempurna dalam keyakinan?”

“Di sini, Mahānāma, seorang umat awam adalah seorang yang berkeyakinan. Ia menempatkan keyakinan dalam pencerahan Sang Tathāgata sebagai berikut: ‘Sang Bhagavā adalah … guru para deva dan manusia, Yang Tercerahkan, Yang Suci.’ Dengan cara inilah seorang umat awam sempurna dalam keyakinan.”

“Bagaimanakah, Yang Mulia, seorang umat awam yang sempurna dalam kedermawanan?”

“Di sini, Mahānāma, seorang umat awam berdiam di rumah dengan pikiran yang hampa dari noda kekikiran, dermawan, bertangan terbuka, gembira dalam melepaskan, seorang yang tekun dalam kedermawanan, gembira dalam memberi dan berbagi. Dengan cara itulah seorang umat awam sempurna dalam kedermawanan.”

“Bagaimanakah, Yang Mulia, seorang umat awam sempurna dalam kebijaksanaan?”

“Di sini, Mahānāma, seorang umat awam adalah bijaksana, ia memiliki kebijaksanaan yang terarah pada muncul dan lenyapnya, yang mulia dan bersifat menembus, menuntun menuju kehancuran penderitaan sepenuhnya. Dengan cara itulah seorang umat awam sempurna dalam kebijaksanaan.”