Pāli Suttas
Khuddaka Nikāya (KN)
Jātaka
ID Title Vol/Page Parallels Translations
Ja 1 Apaṇṇakajātaka Ja i 104
Ja 2 Vaṇṇu­patha­jātaka Ja i 109
en si de
Ja 3 Seriva­vāṇija­jātaka Ja i 113
Ja 4 Cūḷa­seṭṭhi­jātaka Ja i 122
en si de
Ja 5 Taṇḍu­la­nāḷi­jātaka Ja i 123
en si de
Ja 6 Devadham­ma­jātaka Ja i 129
en si de
Ja 7 Kaṭṭha­hāri­jātaka Ja i 135
en si de
Ja 8 Gāmaṇijātaka Ja i 136
en si de
Ja 9 Magha­deva­jātaka Ja i 138 EA 50.4, T 211.38, T 152.87, MA 67, Ja 541, MN 83, D 1 / Q 1030, Up 2.050
Ja 10 Sukha­vihāri­jātaka Ja i 141
Ja 11 Lak­kha­ṇa­mi­gajā­taka Ja i 144
en si de
Ja 12 Nigrodha­mi­gajā­taka Ja i 152
en si de
Ja 13 Kaṇḍijātaka Ja i 155
Ja 14 Vātamigajātaka Ja i 158
en si de
Ja 15 Kha­rā­diya­jātaka Ja i 158
Ja 16 Tipal­lattha­mi­gajā­taka Ja i 163
en si de
Ja 17 Mālutajātaka Ja i 165
Ja 18 Mataka­bhatta­jātaka Ja i 168
en si de
Ja 19 Āyāci­ta­bhattajā­taka Ja i 169
Ja 20 Naḷapānajātaka Ja i 171
en si de
Ja 21 Kuruṅ­ga­mi­gajā­taka Ja i 174
en si de
Ja 22 Kukkurajātaka Ja i 177
en si de
Ja 23 Bho­jājānī­ya­jātaka Ja i 180
Ja 24 Ājaññajātaka Ja i 180
Ja 25 Titthajātaka Ja i 185
en si de
Ja 26 Mahiḷā­mukha­jātaka Ja i 188
en si de
Ja 27 Abhiṇhajātaka Ja i 190
Ja 28 Nandi­visāla­jātaka Ja i 193
Ja 29 Kaṇhajātaka Ja i 196
Ja 30 Munikajātaka Ja i 197
en si de
Ja 31 Kulāvakajātaka Ja i 203
en si de
Ja 32 Naccajātaka Ja i 207
en si de
Ja 33 Sammo­damā­na­jātaka Ja i 209
en si de
Ja 34 Macchajātaka Ja i 211
en si de
Ja 35 Vaṭṭakajātaka Ja i 214
en si de
Ja 36 Sakuṇajātaka Ja i 216
en si de
Ja 37 Tittirajātaka Ja i 216
en si de
Ja 38 Bakajātaka Ja i 223
Ja 39 Nandajātaka Ja i 226
en si de
Ja 40 Kha­di­raṅ­gāra­jātaka Ja i 226
en si de
Ja 41 Losakajātaka Ja i 241
en si de
Ja 42 Kapotajātaka Ja i 244
en si de
Ja 43 Veḷukajātaka Ja i 244
en si de
Ja 44 Makasajātaka Ja i 247
en si de
Ja 45 Rohiṇijātaka Ja i 249
en si de
Ja 46 Ārāma­dūsaka­jātaka Ja i 251
en si de
Ja 47 Vāruṇi­dūsaka­jātaka Ja i 252
en si de
Ja 48 Vedabbajātaka Ja i 256
en si de
Ja 49 Nak­khat­ta­jātaka Ja i 258
en si de
Ja 50 Dummedhajātaka Ja i 260
en si de
Ja 51 Mahāsī­la­vajā­taka Ja i 267
en si de
Ja 52 Cūḷa­janaka­jātaka Ja i 267
en si de
Ja 53 Puṇṇa­pāti­jātaka Ja i 267
en si de
Ja 54 Kiṃphalajātaka Ja i 272
en si de
Ja 55 Pañcā­vudha­jātaka Ja i 275
en si de
Ja 56 Kañ­canak­khan­dha­jātaka Ja i 278
en si de
Ja 57 Vānarin­da­jātaka Ja i 280
Ja 58 Tayo­dhamma­jātaka Ja i 282
en si de
Ja 59 Bheri­vādaka­jātaka Ja i 283
en si de
Ja 60 Saṅ­kha­dhama­jātaka Ja i 283
en si de
Ja 61 Asāta­manta­jātaka Ja i 288
en si de
Ja 62 Aṇḍabhūta­jātaka Ja i 288
en si de
Ja 63 Takka­paṇ­ḍita­jātaka Ja i 298
en si de
Ja 64 Durājānajātaka Ja i 300
en si de
Ja 65 Anabhi­rati­jātaka Ja i 302
en si de
Ja 66 Mudu­lak­kha­ṇa­jātaka Ja i 306
en si de
Ja 67 Ucchaṅgajātaka Ja i 308
en si de
Ja 68 Sāketajātaka Ja i 309
en si de
Ja 69 Visa­vanta­jātaka Ja i 311
en si de
Ja 70 Kuddālajātaka Ja i 311
en si de
Ja 71 Varuṇajātaka Ja i 319
en si de
Ja 72 Sīlava­hatthi­jātaka Ja i 322
en si de
Ja 73 Saccaṃ­ki­rajātaka Ja i 326
en si de
Ja 74 Rukkha­dhamma­jātaka Ja i 326
en si de
Ja 75 Macchajātaka Ja i 332
en si de
Ja 76 Asaṃkiyajātaka Ja i 332
en si de
Ja 77 Mahā­supina­jātaka Ja i 344
en si de
Ja 78 Illisajātaka Ja i 353
Ja 79 Kha­ras­sarajā­taka Ja i 355
en si de
Ja 80 Bhīma­sena­jātaka Ja i 355
en si de
Ja 81 Surāpānajātaka Ja i 362
en si de
Ja 82 Mitta­vinda­ka­jātaka Ja i 363
en si de
Ja 83 Kāḷakaṇ­ṇi­jātaka Ja i 365
en si de
Ja 84 Atthas­sadvā­rajātaka Ja i 366
en si de
Ja 85 Kiṃpakkajātaka Ja i 366
en si de
Ja 86 Sīla­vī­maṃ­sa­ka­jātaka Ja i 371
en si de
Ja 87 Maṅgalajātaka Ja i 374
en si de
Ja 88 Sārambhajātaka Ja i 375
en si de
Ja 89 Kuhakajātaka Ja i 375
en si de
Ja 90 Akataññujātaka Ja i 378
en si de
Ja 91 Littajātaka Ja i 380
en si de
Ja 92 Mahāsārajātaka Ja i 387
en si de
Ja 93 Visā­sa­bhoja­na­jātaka Ja i 387
en si de
Ja 94 Loma­haṃsa­jātaka Ja i 387
en si de
Ja 95 Mahā­sudas­sa­na­jātaka Ja i 392
en si de
Ja 96 Tela­pattajā­taka Ja i 400
en si de
Ja 97 Nāma­siddhi­jātaka Ja i 403
en si de
Ja 98 Kūṭavāṇi­ja­jātaka Ja i 403
en si de
Ja 99 Paro­sahas­sa­jātaka Ja i 407
en si de
Ja 100 Asā­tarūpa­jātaka Ja i 407
en si de
Ja 101 Parosatajātaka Ja i 407
en si de
Ja 102 Paṇṇikajātaka Ja i 412
en si de
Ja 103 Verijātaka Ja i 412
en si de
Ja 104 Mitta­vinda­ka­jātaka Ja i 414
en si de
Ja 105 Dubba­la­kaṭṭha­jātaka Ja i 415
en si de
Ja 106 Udañcanījātaka Ja i 417
en si de
Ja 107 Sālitta­kajā­taka Ja i 420
en si de
Ja 108 Bāhiyajātaka Ja i 421
en si de
Ja 109 Kuṇḍa­pūva­jātaka Ja i 421
en si de
Ja 110 Sabba­saṃhā­ra­ka­pañha­jātaka Ja i 424
en si de
Ja 111 Gad­rabha­pañha­jātaka Ja i 424
en si de
Ja 112 Amarā­devī­pañha­jātaka Ja i 424
en si de
Ja 113 Siṅgālajātaka Ja i 426
en si de
Ja 114 Mita­cinti­jātaka Ja i 426
en si de
Ja 115 Anusā­si­kajā­taka Ja i 429
en si de
Ja 116 Dubbacajātaka Ja i 431
en si de
Ja 117 Tittirajātaka Ja i 432
en si de
Ja 118 Vaṭṭakajātaka Ja i 432
en si de
Ja 119 Akāla­rā­vijātaka Ja i 436
en si de
Ja 120 Bandha­na­mokkha­jātaka Ja i 436
en si de
Ja 121 Kusanāḷijātaka Ja i 443
en si de
Ja 122 Dummedhajātaka Ja i 445
en si de
Ja 123 Naṅga­līsa­jātaka Ja i 449
en si de
Ja 124 Ambajātaka Ja i 450
en si de
Ja 125 Kaṭāhakajātaka Ja i 454
en si de
Ja 126 Asi­lak­kha­ṇa­jātaka Ja i 458
en si de
Ja 127 Kalaṇḍuka­jātaka Ja i 459
en si de
Ja 128 Biḷāra­vata­jātaka Ja i 461
en si de
Ja 129 Aggika­bhārad­vāja­jātaka Ja i 462
en si de
Ja 130 Kosiyajātaka Ja i 462
en si de
Ja 131 Asam­padā­na­jātaka Ja i 467
en si de
Ja 132 Bhīrukajātaka Ja i 470
en si de
Ja 133 Gha­tāsana­jātaka Ja i 472
en si de
Ja 134 Jhāna­so­dha­na­jātaka Ja i 473
en si de
Ja 135 Candābhajātaka Ja i 474
en si de
Ja 136 Suvaṇ­ṇa­haṃsa­jātaka Ja i 476
en si de
Ja 137 Babbujātaka Ja i 476
en si de
Ja 138 Godhajātaka Ja i 476
en si de
Ja 139 Ubhato­bhaṭ­ṭha­jātaka Ja i 483
en si de
Ja 140 Kākajātaka Ja i 486
en si de
Ja 141 Godhajātaka Ja i 488
en si de
Ja 142 Siṅgālajātaka Ja i 490
en si de
Ja 143 Virocanajātaka Ja i 490
en si de
Ja 144 Naṅ­guṭṭha­jātaka Ja i 490
en si de
Ja 145 Rādhajātaka Ja i 496
en si de
Ja 146 Samud­da­kāka­jātaka Ja i 496
en si de
Ja 147 Puppha­rattajā­taka Ja i 500
en si de
Ja 148 Siṅgālajātaka Ja i 503
en si de
Ja 149 Ekapaṇṇajātaka Ja i 507
en si de
Ja 150 Sañjīvajātaka Ja i 511
en si de
Ja 151 Rājovādajātaka Ja ii 3
en si de
Ja 152 Siṅgālajātaka Ja ii 4
en si de
Ja 153 Sūkarajātaka Ja ii 10
en si de
Ja 154 Uragajātaka Ja ii 14
en si de
Ja 155 Bhaggajātaka Ja ii 16
en si de
Ja 156 Alīna­citta­jātaka Ja ii 22
en si de
Ja 157 Guṇajātaka Ja ii 28
en si de
Ja 158 Suhanujātaka Ja ii 31
en si de
Ja 159 Morajātaka Ja ii 32
en si de
Ja 160 Vinīlajātaka Ja ii 40
en si de
Ja 161 Indasamā­na­gotta­jātaka Ja ii 42
en si de
Ja 162 Santhavajātaka Ja ii 44
en si de
Ja 163 Susīmajātaka Ja ii 48
en si de
Ja 164 Gijjhajātaka Ja ii 51
en si de
Ja 165 Nakulajātaka Ja ii 53
en si de
Ja 166 Upa­sāḷaka­jātaka Ja ii 56
en si de
Ja 167 Samiddhijātaka Ja ii 57
en si de
Ja 168 Sakuṇag­ghi­jātaka Ja ii 60
en si de
Ja 169 Arakajātaka Ja ii 61
en si de
Ja 170 Kakaṇṭa­ka­jātaka Ja vi 346
en si de
Ja 171 Kal­yāṇa­dhamma­jātaka Ja ii 65
en si de
Ja 172 Daddarajātaka Ja ii 67
en si de
Ja 173 Makkaṭajātaka Ja ii 69
en si de
Ja 174 Dubbhi­ya­makka­ṭa­jātaka Ja ii 71
en si de
Ja 175 Ādic­cu­paṭṭhā­na­jātaka Ja ii 73
en si de
Ja 176 Kaḷāya­muṭṭhi­jātaka Ja ii 75
en si de
Ja 177 Tindukajātaka Ja ii 75
en si de
Ja 178 Kacchapajātaka Ja ii 80
en si de
Ja 179 Sata­dham­ma­jātaka Ja ii 84
en si de
Ja 180 Duddadajātaka Ja ii 86
en si de
Ja 181 Asadisajātaka Ja ii 91
en si de
Ja 182 Saṅgā­mā­vacara­jātaka Ja ii 95
en si de
Ja 183 Vālodakajātaka Ja ii 97
en si de
Ja 184 Giri­dattajā­taka Ja ii 98
en si de
Ja 185 Anabhi­rati­jātaka Ja ii 100
en si de
Ja 186 Dadhi­vāhana­jātaka Ja ii 106
en si de
Ja 187 Catu­maṭṭha­jātaka Ja ii 107
en si de
Ja 188 Sīha­kotthu­jātaka Ja ii 108
en si de
Ja 189 Sīha­camma­jātaka Ja ii 110
en si de
Ja 190 Sīlā­nisaṃ­sa­jātaka Ja ii 112
en si de
Ja 191 Ruhakajātaka Ja ii 114
en si de
Ja 192 Siri­kāḷakaṇ­ṇi­jātaka Ja vi 349
en si de
Ja 193 Cūḷa­paduma­jātaka Ja ii 120
en si de
Ja 194 Maṇicorajātaka Ja ii 123
en si de
Ja 195 Pabba­tū­pattha­ra­jātaka Ja ii 126
en si de
Ja 196 Valā­hakas­sa­jātaka Ja ii 130
en si de
Ja 197 Mit­tāmitta­jātaka Ja ii 131
en si de
Ja 198 Rādhajātaka Ja ii 133
en si de
Ja 199 Gahapatijātaka Ja ii 136
en si de
Ja 200 Sādhu­sīla­jātaka Ja ii 137
en si de
Ja 201 Bandha­nā­gāra­jātaka Ja ii 140
en si de
Ja 202 Keḷisīlajātaka Ja ii 144
en si de
Ja 203 Khaṇḍajātaka Ja ii 145
en si de
Ja 204 Vīrakajātaka Ja ii 147
en si de
Ja 205 Gaṅgeyyajātaka Ja ii 152
en si de
Ja 206 Kuruṅ­ga­mi­gajā­taka Ja ii 153
en si de
Ja 207 Assakajātaka Ja ii 157
en si de
Ja 208 Susumārajātaka Ja ii 160
Ja 209 Kukkuṭajātaka Ja ii 161
en si de
Ja 210 Kanda­gala­kajā­taka Ja ii 163
en si de
Ja 211 Soma­dattajā­taka Ja ii 166
en si de
Ja 212 Ucchiṭṭha­bhattajā­taka Ja ii 168
en si de
Ja 213 Bharujātaka Ja ii 168
en si de
Ja 214 Puṇṇa­nadī­jātaka Ja ii 174
en si de
Ja 215 Kacchapajātaka Ja ii 177
en si de
Ja 216 Macchajātaka Ja ii 178
en si de
Ja 217 Seggujātaka Ja ii 180
en si de
Ja 218 Kūṭavāṇi­ja­jātaka Ja ii 183
en si de
Ja 219 Garahitajātaka Ja ii 185
en si de
Ja 220 Dhamma­dhaja­jātaka Ja ii 185
en si de
Ja 221 Kāsāvajātaka Ja ii 198
en si de
Ja 222 Cūḷanandi­ya­jātaka Ja ii 198
en si de
Ja 223 Puṭabhat­ta­jātaka Ja ii 205
en si de
Ja 224 Kumbhilajātaka Ja ii 206
en si de
Ja 225 Khan­ti­vaṇṇa­jātaka Ja ii 207
en si de
Ja 226 Kosiyajātaka Ja ii 208
en si de
Ja 227 Gūthapā­ṇa­jātaka Ja ii 211
en si de
Ja 228 Kāmanītajātaka Ja ii 214
en si de
Ja 229 Palāyitajātaka Ja ii 217
en si de
Ja 230 Duti­ya­palā­yi­ta­jātaka Ja ii 219
en si de
Ja 231 Upāhanajātaka Ja ii 223
en si de
Ja 232 Vīṇāguṇajātaka Ja ii 226
en si de
Ja 233 Vikaṇṇajātaka Ja ii 228
en si de
Ja 234 Asitābhūjātaka Ja ii 230
en si de
Ja 235 Vaccha­na­kha­jātaka Ja ii 231
en si de
Ja 236 Bakajātaka Ja ii 234
en si de
Ja 237 Sāketajātaka Ja ii 235
en si de
Ja 238 Ekapadajātaka Ja ii 236
en si de
Ja 239 Harita­maṇḍū­ka­jātaka Ja ii 238
en si de
Ja 240 Mahā­piṅ­gala­jātaka Ja ii 241
en si de
Ja 241 Sabba­dā­ṭhi­jātaka Ja ii 245
en si de
Ja 242 Sunakhajātaka Ja ii 247
en si de
Ja 243 Guttilajātaka Ja ii 252
en si de
Ja 244 Viga­ticcha­jātaka Ja ii 258
en si de
Ja 245 Mūla­pariyā­ya­jātaka Ja ii 260
en si de
Ja 246 Bālovādajātaka Ja ii 262
en si de
Ja 247 Pādañjalī­jātaka Ja ii 264
en si de
Ja 248 Kiṃ­suko­pa­majā­taka Ja ii 266
en si de
Ja 249 Sālakajātaka Ja ii 267
en si de
Ja 250 Kapijātaka Ja ii 269
en si de
Ja 251 Saṅkap­pa­rā­gajā­taka Ja ii 275
en si de
Ja 252 Tila­muṭṭhi­jātaka Ja ii 276
en si de
Ja 253 Maṇikaṇ­ṭha­jātaka Ja ii 284
en si de
Ja 254 Kuṇḍa­ka­kucchi­sin­dha­va­jātaka Ja ii 285
en si de
Ja 255 Sukajātaka Ja ii 293
en si de
Ja 256 Jarūda­pāna­jātaka Ja ii 296
en si de
Ja 257 Gāmaṇi­candajā­taka Ja ii 298
en si de
Ja 258 Mandhātujātaka Ja ii 298
en si de
Ja 259 Tirīṭa­vaccha­jātaka Ja ii 316
en si de
Ja 260 Dūtajātaka Ja ii 320
en si de
Ja 261 Padumajātaka Ja ii 322
en si de
Ja 262 Mudupāṇijātaka Ja ii 324
en si de
Ja 263 Cūḷa­palobha­na­jātaka Ja ii 330
en si de
Ja 264 Mahā­panāda­jātaka Ja ii 334
en si de
Ja 265 Khurappajātaka Ja ii 336
en si de
Ja 266 Vātag­ga­sin­dha­va­jātaka Ja ii 340
en si de
Ja 267 Kakka­ṭa­ka­jātaka Ja ii 343
en si de
Ja 268 Ārāma­dūsaka­jātaka Ja ii 346
en si de
Ja 269 Sujātajātaka Ja ii 350
en si de
Ja 270 Ulūkajātaka Ja ii 353
en si de
Ja 271 Uda­pāna­dūsaka­jātaka Ja ii 354
en si de
Ja 272 Byagghajātaka Ja ii 357
en si de
Ja 273 Kacchapajātaka Ja ii 360
Ja 274 Lolajātaka Ja ii 363
en si de
Ja 275 Rucirajātaka Ja ii 365
en si de
Ja 276 Garu­dhamma­jātaka Ja ii 365
en si de
Ja 277 Romakajātaka Ja ii 383
en si de
Ja 278 Mahiṃ­sarāja­jātaka Ja ii 386
en si de
Ja 279 Satapat­ta­jātaka Ja ii 389
en si de
Ja 280 Puṭa­dūsaka­jātaka Ja ii 391
en si de
Ja 281 Abbhanta­ra­jātaka Ja ii 395
en si de
Ja 282 Seyyajātaka Ja ii 402
en si de
Ja 283 Vaḍḍha­kī­sū­karajā­taka Ja ii 407
en si de
Ja 284 Sirijātaka Ja ii 413
en si de
Ja 285 Maṇisū­karajā­taka Ja ii 415
en si de
Ja 286 Sālūkajātaka Ja ii 420
en si de
Ja 287 Lābha­garaha­jātaka Ja ii 421
en si de
Ja 288 Mac­chuddāna­jātaka Ja ii 425
en si de
Ja 289 Nānā­chandajā­taka Ja ii 428
en si de
Ja 290 Sīla­vī­maṃ­sa­ka­jātaka Ja ii 429
en si de
Ja 291 Surāgha­ṭa­jātaka Ja ii 432
en si de
Ja 292 Supattajātaka Ja ii 435
en si de
Ja 293 Kāyanib­binda­jātaka Ja ii 437
en si de
Ja 294 Jambu­khā­daka­jātaka Ja ii 439
en si de
Ja 295 Antajātaka Ja ii 440
en si de
Ja 296 Samuddajātaka Ja ii 442
en si de
Ja 297 Kāma­vilāpa­jātaka Ja ii 443
en si de
Ja 298 Udumbarajātaka Ja ii 445
en si de
Ja 299 Komāra­putta­jātaka Ja ii 448
en si de
Ja 300 Vakajātaka Ja ii 449
en si de
Ja 301 Cūḷa­kāliṅ­ga­jātaka Ja iii 3
en si de
Ja 302 Mahā­assā­roha­jātaka Ja iii 12
en si de
Ja 303 Ekarājajātaka Ja iii 14
en si de
Ja 304 Daddarajātaka Ja iii 16
en si de
Ja 305 Sīla­vī­maṃ­sa­na­jātaka Ja iii 17
en si de
Ja 306 Sujātājātaka Ja iii 21
en si de
Ja 307 Palāsajātaka Ja iii 24
en si de
Ja 308 Sakuṇajātaka Ja iii 26
Ja 309 Chavakajātaka Ja iii 28
en si de
Ja 310 Seyyajātaka Ja iii 32
en si de
Ja 311 Puci­man­da­jātaka Ja iii 34
en si de
Ja 312 Kassa­pa­man­diya­jātaka Ja iii 38
en si de
Ja 313 Khan­tī­vādī­jātaka Ja iii 42
Ja 314 Loha­kumbhi­jātaka Ja iii 47
en si de
Ja 315 Sabba­maṃ­salā­bha­jātaka Ja iii 49
en si de
Ja 316 Sasa­paṇ­ḍita­jātaka Ja iii 53
en si de
Ja 317 Mata­rodana­jātaka Ja iii 55
en si de
Ja 318 Kaṇaverajātaka Ja iii 62
en si de
Ja 319 Tittirajātaka Ja iii 63
en si de
Ja 320 Succajajātaka Ja iii 69
en si de
Ja 321 Kuṭi­dūsaka­jātaka Ja iii 73
en si de
Ja 322 Duddubhajātaka Ja iii 77
en si de
Ja 323 Brahma­dattajā­taka Ja iii 78
en si de
Ja 324 Camma­sāṭaka­jātaka Ja iii 82
en si de
Ja 325 Godha­rāja­jātaka Ja iii 85
en si de
Ja 326 Kakkārujātaka Ja iii 86
en si de
Ja 327 Kākavatījātaka Ja iii 91
en si de
Ja 328 Ananu­soci­ya­jātaka Ja iii 95
en si de
Ja 329 Kāḷabāhujātaka Ja iii 98
en si de
Ja 330 Sīla­vī­maṃ­sa­jātaka Ja iii 100
en si de
Ja 331 Kokilajātaka Ja iii 103
en si de
Ja 332 Ratha­laṭṭhi­jātaka Ja iii 105
en si de
Ja 333 Pakka­godha­jātaka Ja iii 108
en si de
Ja 334 Rājovādajātaka Ja iii 109
en si de
Ja 335 Jambukajātaka Ja iii 113
en si de
Ja 336 Brahā­chattajā­taka Ja iii 117
en si de
Ja 337 Pīṭhajātaka Ja iii 120
en si de
Ja 338 Thusajātaka Ja iii 123
en si de
Ja 339 Bāverujātaka Ja iii 128
en si de
Ja 340 Visayhajātaka Ja iii 130
en si de
Ja 341 Kaṇḍarījātaka Ja iii 132
en si de
Ja 342 Vānarajātaka Ja iii 133
en si de
Ja 343 Kuntinījātaka Ja iii 135
en si de
Ja 344 Ambajātaka Ja iii 138
en si de
Ja 345 Gaja­kumbha­jātaka Ja iii 140
en si de
Ja 346 Kesavajātaka Ja iii 144
en si de
Ja 347 Ayakūṭajātaka Ja iii 146
en si de
Ja 348 Araññajātaka Ja iii 148
en si de
Ja 349 Sandhi­bheda­jātaka Ja iii 151
en si de
Ja 350 Devatā­pañha­jātaka Ja iii 152
en si de
Ja 351 Maṇi­kuṇḍa­la­jātaka Ja iii 153
en si de
Ja 352 Sujātajātaka Ja iii 156
en si de
Ja 353 Vena­sā­kha­jātaka Ja iii 158
en si de
Ja 354 Uragajātaka Ja iii 164
en si de
Ja 355 Ghaṭajātaka Ja iii 167
en si de
Ja 356 Koraṇ­ḍiya­jātaka Ja iii 172
en si de
Ja 357 Laṭukikajātaka Ja iii 174
en si de
Ja 358 Cūḷa­dham­ma­pāla­jātaka Ja iii 177
en si de
Ja 359 Suvaṇ­ṇa­mi­gajā­taka Ja iii 184
en si de
Ja 360 Suyo­nandī­jātaka Ja iii 189
en si de
Ja 361 Vaṇṇā­roha­jātaka Ja iii 192
en si de
Ja 362 Sīla­vī­maṃ­sa­jātaka Ja iii 193
en si de
Ja 363 Hirijātaka Ja iii 196
en si de
Ja 364 Khaj­jopana­ka­jātaka Ja iii 197
en si de
Ja 365 Ahi­tuṇ­ḍika­jātaka Ja iii 198
en si de
Ja 366 Gumbiyajātaka Ja iii 199
en si de
Ja 367 Sāḷiyajātaka Ja iii 203
en si de
Ja 368 Tacasārajātaka Ja iii 204
en si de
Ja 369 Mitta­vinda­ka­jātaka Ja iii 206
en si de
Ja 370 Palāsajātaka Ja iii 209
en si de
Ja 371 Dīghī­ti­kosala­jātaka Ja iii 211 MN 128*
en si de
Ja 372 Miga­pota­ka­jātaka Ja iii 217
en si de
Ja 373 Mūsikajātaka Ja iii 217
en si de
Ja 374 Cūḷa­dhanug­gaha­jātaka Ja iii 221
en si de
Ja 375 Kapotajātaka Ja iii 225
en si de
Ja 376 Avāriyajātaka Ja iii 229
en si de
Ja 377 Setaketujātaka Ja iii 233
en si de
Ja 378 Darī­mukha­jātaka Ja iii 241
en si de
Ja 379 Nerujātaka Ja iii 245
en si de
Ja 380 Āsaṅkajātaka Ja iii 248
en si de
Ja 381 Migālopajātaka Ja iii 255
en si de
Ja 382 Siri­kāḷakaṇ­ṇi­jātaka Ja iii 259
en si de
Ja 383 Kukkuṭajātaka Ja iii 265
en si de
Ja 384 Dhamma­dhaja­jātaka Ja iii 268
en si de
Ja 385 Nandi­yami­garāja­jātaka Ja iii 272
en si de
Ja 386 Kha­ra­putta­jātaka Ja iii 278
en si de
Ja 387 Sūcijātaka Ja iii 282
en si de
Ja 388 Tuṇḍilajātaka Ja iii 288
en si de
Ja 389 Suvaṇṇa­kak­kaṭa­jātaka Ja iii 295
en si de
Ja 390 Mayhakajātaka Ja iii 301
en si de
Ja 391 Vijjā­dhara­jātaka Ja iii 305
en si de
Ja 392 Siṅgha­puppha­jātaka Ja iii 308
en si de
Ja 393 Vighā­sā­da­jātaka Ja iii 311
en si de
Ja 394 Vaṭṭakajātaka Ja iii 312
en si de
Ja 395 Pārāvatajātaka Ja iii 314
en si de
Ja 396 Kukkujātaka Ja iii 318
en si de
Ja 397 Manojajātaka Ja iii 323
en si de
Ja 398 Sutanujātaka Ja iii 327
en si de
Ja 399 Mātu­posa­ka­gijjha­jātaka Ja iii 330
en si de
Ja 400 Dabbha­puppha­jātaka Ja iii 333
en si de
Ja 401 Paṇṇakajātaka Ja iii 338
en si de
Ja 402 Sattu­bhasta­jātaka Ja iii 344
en si de
Ja 403 Aṭṭhi­senaka­jātaka Ja iii 352
en si de
Ja 404 Kapijātaka Ja iii 354
en si de
Ja 405 Bakajātaka Ja iii 359
en si de
Ja 406 Gandhārajātaka Ja iii 367
en si de
Ja 407 Mahākapijātaka Ja iii 373
en si de
Ja 408 Kumbha­kā­ra­jātaka Ja iii 380
en si de
Ja 409 Daḷ­ha­dham­ma­jātaka Ja iii 386
en si de
Ja 410 Soma­dattajā­taka Ja iii 389
en si de
Ja 411 Susīmajātaka Ja iii 393
en si de
Ja 412 Koṭa­sim­ba­li­jātaka Ja iii 398
en si de
Ja 413 Dhūma­kāri­jātaka Ja iii 401
en si de
Ja 414 Jāgarajātaka Ja iii 404
en si de
Ja 415 Kummā­sa­piṇḍi­jātaka Ja iii 408
en si de
Ja 416 Paranta­pajā­taka Ja iii 418
en si de
Ja 417 Kaccānijātaka Ja iii 425
en si de
Ja 418 Aṭṭha­sadda­jātaka Ja iii 430
en si de
Ja 419 Sulasājātaka Ja iii 437
en si de
Ja 420 Sumaṅga­la­jātaka Ja iii 441
en si de
Ja 421 Gaṅ­gamāla­jātaka Ja iii 447
en si de
Ja 422 Cetiyajātaka Ja iii 453
en si de
Ja 423 Indriyajātaka Ja iii 464
en si de
Ja 424 Ādittajātaka Ja iii 471
en si de
Ja 425 Aṭṭhānajātaka Ja iii 473
en si de
Ja 426 Dīpijātaka Ja iii 480
en si de
Ja 427 Gijjhajātaka Ja iii 484
en si de
Ja 428 Kosam­bi­ya­jātaka Ja iii 488 MN 128*
en si de
Ja 429 Mahāsuvajātaka Ja iii 491
en si de
Ja 430 Cūḷasuvajātaka Ja iii 494
en si de
Ja 431 Haritacajātaka Ja iii 498
en si de
Ja 432 Pada­kusa­la­mā­ṇa­vajā­taka Ja iii 507
en si de
Ja 433 Lomasakas­sapa­jātaka Ja iii 515
en si de
Ja 434 Cakka­vāka­jātaka Ja iii 520
en si de
Ja 435 Halid­di­rā­gajā­taka Ja iii 524
en si de
Ja 436 Samuggajātaka Ja iii 528
en si de
Ja 437 Pūti­maṃsa­jātaka Ja iii 534
en si de
Ja 438 Daddarajātaka Ja iii 536
en si de
Ja 439 Catud­vāra­jātaka Ja iv 4
en si de
Ja 440 Kaṇhajātaka Ja iv 9
en si de
Ja 441 Catu­posa­thiya­jātaka Ja iv 14
en si de
Ja 442 Saṅkhajātaka Ja iv 17
en si de
Ja 443 Cūḷa­bodhi­jātaka Ja iv 24
en si de
Ja 444 Kaṇha­dī­pāyana­jātaka Ja iv 31
en si de
Ja 445 Nigrodhajātaka Ja iv 41
en si de
Ja 446 Takkalajātaka Ja iv 46
en si de
Ja 447 Mahā­dham­ma­pāla­jātaka Ja iv 52
en si de
Ja 448 Kukkuṭajātaka Ja iv 56
en si de
Ja 449 Maṭṭha­kuṇḍa­lī­jātaka Ja iv 60
en si de
Ja 450 Bilāra­kosiya­jātaka Ja iv 64
en si de
Ja 451 Cakka­vāka­jātaka Ja iv 70
en si de
Ja 452 Bhūri­pañña­jātaka Ja iv 72
en si de
Ja 453 Mahā­maṅga­la­jātaka Ja iv 75
en si de
Ja 454 Ghaṭa­paṇ­ḍita­jātaka Ja iv 84
en si de
Ja 455 Mātu­posa­ka­jātaka Ja iv 92
en si de
Ja 456 Juṇhajātaka Ja iv 97
en si de
Ja 457 Dhamma­de­vaput­ta­jātaka Ja iv 101
en si de
Ja 458 Udayajātaka Ja iv 106
en si de
Ja 459 Pānīyajātaka Ja iv 113
en si de
Ja 460 Yudhañ­caya­jātaka Ja iv 120
en si de
Ja 461 Dasa­ratha­jātaka Ja iv 126
en si de
Ja 462 Saṃvarajātaka Ja iv 134
en si de
Ja 463 Sup­pāraka­jātaka Ja iv 139
en si de
Ja 464 Cūḷa­kuṇāla­jātaka Ja v 445
en si de
Ja 465 Bhaddasā­la­jātaka Ja iv 154
en si de
Ja 466 Samud­da­vāṇija­jātaka Ja iv 160
en si de
Ja 467 Kāmajātaka Ja iv 172
en si de
Ja 468 Jana­sandha­jātaka Ja iv 177
en si de
Ja 469 Mahā­kaṇha­jātaka Ja iv 183
en si de
Ja 470 Kosiyajātaka Ja iv 186
en si de
Ja 471 Meṇḍa­ka­pañha­jātaka Ja iv 186
en si de
Ja 472 Mahā­paduma­jātaka Ja iv 192
en si de
Ja 473 Mit­tāmitta­jātaka Ja iv 197
en si de
Ja 474 Ambajātaka Ja iv 203
en si de
Ja 475 Phandanajātaka Ja iv 208
en si de
Ja 476 Javana­haṃsa­jātaka Ja iv 214
en si de
Ja 477 Cūḷa­nāra­da­jātaka Ja iv 221
en si de
Ja 478 Dūtajātaka Ja iv 225
en si de
Ja 479 Kāliṅ­ga­bodhi­jātaka Ja iv 232
en si de
Ja 480 Akittijātaka Ja iv 239
en si de
Ja 481 Tak­kāriya­jātaka Ja iv 247
en si de
Ja 482 Ruru­mi­garāja­jātaka Ja iv 257
en si de
Ja 483 Sara­bha­mi­gajā­taka Ja iv 269
en si de
Ja 484 Sāli­kedā­rajātaka Ja iv 278
en si de
Ja 485 Canda­kinna­rī­jātaka Ja iv 284
en si de
Ja 486 Mahā­ukkusa­jātaka Ja iv 291
en si de
Ja 487 Uddālakajātaka Ja iv 299
en si de
Ja 488 Bhisajātaka Ja iv 308
en si de
Ja 489 Surucijātaka Ja iv 319
en si de
Ja 490 Pañ­cu­posa­thika­jātaka Ja iv 329
en si de
Ja 491 Mahāmorajātaka Ja iv 337
en si de
Ja 492 Taccha­sū­karajā­taka Ja iv 344
en si de
Ja 493 Mahā­vāṇija­jātaka Ja iv 351
en si de
Ja 494 Sādhinajātaka Ja iv 355
en si de
Ja 495 Dasab­rāhma­ṇa­jātaka Ja iv 361
en si de
Ja 496 Bhik­khā­param­para­jātaka Ja iv 371
en si de
Ja 497 Mātaṅgajātaka Ja iv 380
en si de
Ja 498 Citta­sam­bhū­ta­jātaka Ja iv 394
en si de
Ja 499 Sivijātaka Ja iv 403
en si de
Ja 500 Sirī­man­ta­jātaka Ja iv 411
en si de
Ja 501 Rohaṇa­mi­gajā­taka Ja iv 415
en si de
Ja 502 Cūḷa­haṃsa­jātaka Ja iv 424
en si de
Ja 503 Satti­gumba­jātaka Ja iv 432
en si de
Ja 504 Bhallā­tiya­jātaka Ja iv 438
en si de
Ja 505 Somanas­sa­jātaka Ja iv 446
en si de
Ja 506 Campeyyajātaka Ja iv 459
en si de
Ja 507 Mahā­palobha­na­jātaka Ja iv 468
en si de
Ja 508 Pañca­paṇ­ḍita­jātaka Ja iv 473
en si de
Ja 509 Hatthi­pāla­jātaka Ja iv 476
en si de
Ja 510 Ayogharajātaka Ja iv 494
en si de
Ja 511 Kiṃ­chandajā­taka Ja v 3
en si de
Ja 512 Kumbhajātaka Ja v 14
en si de
Ja 513 Jayad­disa­jātaka Ja v 23
en si de
Ja 514 Chaddan­ta­jātaka Ja v 40
en si de
Ja 515 Sambhavajātaka Ja v 57
en si de
Ja 516 Mahākapijātaka Ja v 68
en si de
Ja 517 Dakarak­kha­sa­jātaka Ja v 75
en si de
Ja 518 Paṇḍa­ra­nāgarā­ja­jātaka Ja v 77
en si de
Ja 519 Sambulājātaka Ja v 89
en si de
Ja 520 Gandha­tin­du­ka­jātaka Ja v 99
en si de
Ja 521 Tesakuṇajātaka Ja v 112
en si de
Ja 522 Sara­bhaṅ­ga­jātaka Ja v 136
en si de
Ja 523 Alambusājātaka Ja v 153
en si de
Ja 524 Saṅ­kha­pāla­jātaka Ja v 165
en si de
Ja 525 Cūḷa­suta­soma­jātaka Ja v 178
en si de
Ja 526 Niḷinikājātaka Ja v 194
en si de
Ja 527 Ummādan­tī­jātaka Ja v 213
en si de
Ja 528 Mahā­bodhi­jātaka Ja v 232
en si de
Ja 529 Soṇakajātaka Ja v 250
en si de
Ja 530 Saṅkiccajātaka Ja v 264
en si de
Ja 531 Kusajātaka Ja v 289
en si de
Ja 532 Soṇanan­da­jātaka Ja v 317
en si de
Ja 533 Cūḷa­haṃsa­jātaka Ja v 339
en si de
Ja 534 Mahā­haṃsa­jātaka Ja v 359
en si de
Ja 535 Sudhā­bhoja­na­jātaka Ja v 387
en si de
Ja 536 Kuṇālajātaka Ja v 416
en si de
Ja 537 Mahā­suta­soma­jātaka Ja v 460
en si de
Ja 538 Mūga­pak­kha­jātaka Ja vi 4
en si de
Ja 539 Mahā­jana­kajā­taka Ja vi 35
en si de
Ja 540 Suvaṇ­ṇa­sā­majā­taka Ja vi 77
en si de
Ja 541 Nimijātaka Ja vi 97 EA 50.4, T 211.38, T 152.87, MA 67, Ja 9, MN 83, D 1 / Q 1030, Up 2.050
en si de
Ja 542 Umaṅgajātaka Ja vi 396
en si de
Ja 543 Bhūri­dattajā­taka Ja vi 163
en si de
Ja 544 Canda­kumā­rajātaka Ja vi 132
en si de
Ja 545 Mahā­nā­radakas­sapa­jātaka Ja vi 221
en si de
Ja 546 Vidhurajātaka Ja vi 262
en si de
Ja 547 Ves­santara­jātaka Ja vi 481
en si de