Ekottarikāgama 2nd佛說七處三觀經

EA2 19(一九)

聞如是:

一時,佛在舍衛國,行在祇樹給孤獨園。佛便告比丘:「五因緣,比丘!令人眼不止,為生癡、為壞黠、為惱人,令不得無為。何等為五?一者愛欲,二者瞋恚,三者睡眠,四者五樂,五者疑不信。」

佛說如是。