Ekottarikāgama 2nd佛說七處三觀經

EA2 22(二二)

聞如是:

一時,佛在舍衛國,行在祇樹給孤獨園。是時,佛告阿難:「一切,阿難!我說身不可行惡,口意亦爾。」

阿難便白佛:「一切身口意不可行惡,人不止為作,從是作望幾惡?」

佛告阿難:「為五惡。何等為五?一為自欺身,二者為亦欺他人,三為語時上下不可賢者意,四為十方不名聞,五為已死墮地獄。」

佛復告阿難:「一切,阿難!身善行,我教為可作,口意亦爾。」

阿難復白:「佛說一切身善行我教當為行,口意亦爾。人亦行是行,欲望幾福?」

佛告阿難:「為五福。何等五?一為不自欺身,二為亦不欺他人,三為語言上下可賢者意,四為十方名聞,五為已死上天。」

佛說如是。