Ekottarikāgama 2nd佛說七處三觀經

EA2 29(二九)

聞如是:

一時,佛在舍衛國,行在祇樹給孤獨園。佛便請比丘,比丘至,佛便說是譬喻:「比丘人有腫之歲,若干歲聚便為所腫,九孔、九痛、九漏,從所孔所漏所渧所走,但為不淨出,但為不淨走,真惡難惡出流走腫。比丘為是身四因緣,名是四因緣身者,為九孔、九痛,為九漏從所漏所渧所走,但為不淨出,但為不淨流,但為臭惡出流走。如是比丘!為因緣腫,可慚、可怖、可畏、可學,如是比丘!」

佛說如是,比丘受行歡喜。