Ekottarikāgama 2nd佛說七處三觀經

EA2 32(三二)女

聞如是。一時,佛在舍衛國,行在祇樹給孤獨園。是時,佛告比丘:「二人世間難得。何等二人?一者前施人者,二者有返復不忘恩。」

佛說如是。