Ekottarikāgama 2nd佛說七處三觀經

EA2 35(三五)

聞如是:

一時,佛在舍衛國,行在祇樹給孤獨園。是時,佛告比丘:「二人世間易厭。何等二人?一者得得聚守,二者得得遣去。」

佛說如是。