Ekottarikāgama 2nd佛說七處三觀經

EA2 36(三六)

聞如是:

一時,佛在舍衛國,行在祇樹給孤獨園。是時,佛告比丘:「二人世間難得。何等二人?一者人飽,二者能飽。」

佛說如是。