Ekottarikāgama 2nd佛說七處三觀經

EA2 38(三八)

聞如是:

一時,佛在舍衛國,行在祇樹給孤獨園。是時,佛告比丘:「二人世間難得。何等二人?一者離垢慳意,家中行牧手手易與,常樂成布施等分布施,二者比丘從正得無為。」

佛說如是。