Ekottarikāgama 2nd佛說七處三觀經

EA2 4(四)四力

聞如是:

一時,佛在舍衛國,行在祇樹給孤獨園。佛便告比丘:「有四著。何等為四?一為欲著,二為世間著,三為見著,四為癡著。亦有四離不著,離欲不著,離世間不著,離見不著,離癡不著。」從後說絕:

「欲見著癡繞,從是因緣在世間,亦從是受身,若能捨欲亦得離世間,見亦得斷,癡亦得滅,是得通樂見在,亦無為從一切著,不復著亦不復隨生死。」

佛說如是。