Ekottarikāgama 2nd佛說七處三觀經

EA2 8(八)

聞如是:

一時,佛在舍衛國,行在祇樹給孤獨園。佛告比丘:「人有四輩。有人自護身不護他人身,有人護他人身不自護身,有人亦不自護亦不護他人,有人亦自護亦護他人。」

說如是。