Ekottarāgama 增壹阿含經

Chapter 22 增壹阿含經三供養品第二十二

22.1 (一)供養

聞如是:

一時,佛在舍衛國祇樹給孤獨園。

爾時,世尊告諸比丘:「有三人,世人所應供 養。云何為三?如來、至真、等正覺,世人所應供 養;如來弟子漏盡阿羅漢,世人所應供養;轉 輪聖王,世人所應供養。

「有何因緣,如來世 人所應供養乎?夫如來者,不伏者伏,不降 者降,不度者度,未得解脫者令得解脫, 未般涅槃者使成涅槃,無救護者與作救 護,盲者與作眼目,病者與作救護。最尊第 一,魔若魔天、天及人民,於中最尊福田,可敬 可貴,與人作導,令知正路,未知道者與 說導教,以此因緣,如來世人所應供養。

「復 有何因緣,如來弟子漏盡阿羅漢世人所應 供養乎?比丘當知,漏盡阿羅漢以度生死 源,更不復受有,以得無上法,淫、怒、癡盡, 永不得全,是世福田。以此因緣本末,使漏 盡阿羅漢世人所應供養。

「復以何因緣,轉 輪聖王世人所應供養?比丘當知,轉輪聖 王以法治化,終不殺生,復教化人使不 殺生;自不盜竊,亦復教他人使不偷 盜;自不淫泆,復教他人不行淫泆;自 不妄語,亦復教人使不妄語;自不兩舌, 鬪亂彼此,亦復教他人使不兩舌;自不 嫉妬、恚、癡,亦復教他人不習此法;自行正 見,復教他人使不邪見。以此因緣,以此 本末,使轉輪聖王世人所應供養。」

爾時,諸 比丘聞佛所說,歡喜奉行。