Ekottarāgama 增壹阿含經

24.7 (七)現在前

聞如是:

一時,佛在舍衛國祇樹給孤獨 園。

爾時,世尊告諸比丘:「有三事現在前,爾 時善男子、善女人獲福無量。云何為三?信 現在前,善男子、善女人獲福無量。若財現 在前,爾時善男子、善女人獲福無量。若復 持梵行現在前,爾時善男子、善女人獲福 無量。是謂,比丘!有此三事現在前,獲福無 量。」

爾時,世尊便說此偈:

「信財梵難得,  受者持戒人,
覺此三事已,  智者隨時施。
長夜獲安隱,  諸天恒扶將,
在彼自娛樂,  五欲無厭足。

「以是,諸比丘!若善男子、善女人,當求方便, 成此三法。如是,諸比丘!當作是學。」

爾時,諸 比丘聞佛所說,歡喜奉行。