Ekottarāgama 增壹阿含經

25.10 (一〇)雷

聞如是:

一時,佛在舍衛國祇樹給孤獨 園。

爾時,世尊告諸比丘:「有四種雲。云何為 四?或有雲雷而不雨,或有雲雨而不雷,或 有雲亦雨亦雷,或有雲亦不雨亦不雷, 是謂四種雲。世間四種人而像雲,何等四人? 或有比丘雷而不雨,或有比丘雨而不雷, 或有比丘亦不雨亦不雷,或有比丘亦雨 亦雷。

「彼云何比丘雷而不雨?或有比丘高 聲誦習,所謂契經、祇夜、受決、偈、本末、 因緣、已說、生經、頌、方等、未曾有法、譬 喻。如是諸法,善諷誦讀,不失其義;不廣與 人說法。是謂此人雷而不雨。

「彼云何人雨 而不雷?或比丘有顏色端政,出入行來,進 止之宜,皆悉具知,修諸善法,無毫釐之失; 然不多聞,亦不高聲誦習,復不修行契經、 本末、授決、偈、因緣、譬喻、生經、方等、未曾有 法,然從他承受,亦不忘失,好與善知識相 隨,亦好與他說法。是謂此人雨而不雷。

「彼 何等人亦不雨亦復不雷?或有一人顏色 不端政,出入行來,進止之宜,皆悉不具,不 修諸善法;然不多聞,亦不高聲誦習讀, 復不修行契經至方等,亦復不與他說法。 是謂此人亦不雨亦不雷。

「復有何等人亦 雨亦雷?或有一人顏色端政,出入行來,進 止之宜,亦悉具知,好喜學問,所受不失;亦 好與他說法,勸進他人,令使承受。是謂此 人亦雷亦雨。是謂,比丘!世間有此四人。是 故,比丘!當作是學。」

爾時,諸比丘聞佛所說, 歡喜奉行。

諦、饒益、阿難  重擔、四生、結
四果、隨嵐風  四鳥、雷在後

增壹阿含經卷第十七