Ekottarāgama 增壹阿含經

27.6 (六)

聞如是:

一時,佛在舍衛國祇樹給孤獨 園。

爾時,世尊告諸比丘:「如來出世有四無所 畏,如來得此四無所畏,便於世間無所著, 在大眾中而師子吼轉於梵輪。

「云何為四? 我今已辦此法,正使沙門、婆羅門、魔、若魔 天,蜎飛蠕動之類,在大眾中言我不成此 法,此事不然。於中得無所畏,是為第一無 所畏。

「如我今日諸漏已盡,更不受胎。若 有沙門、婆羅門,眾生之類,在大眾中言我 諸漏未盡者,此事不然。是謂第二無所畏。

「我今已離愚闇法,欲使還就愚闇之法者, 終無此處。若復沙門、婆羅門、魔、若魔天,眾生 之類,在大眾中言我還就愚闇之法者,此 事不然。是謂如來三無所畏。

「諸賢聖出要之 法,盡於苦際,欲使不出要者,終無此處。 若有沙門、婆羅門、魔、若魔天,眾生之類,在大 眾中言如來不盡苦際者,此事不然。是 謂如來四無所畏。

「如是,比丘!如來四無所畏, 在大眾之中,能師子吼轉於梵輪。如是,比 丘!當求方便,成四無所畏。如是,諸比丘!當 作是學。」

爾時,諸比丘聞佛所說,歡喜奉行。