Ekottarāgama 增壹阿含經

39.4 (四)城郭喻

聞如是:

一時,佛在舍衛國祇樹給孤獨 園。

爾時,世尊告諸比丘:「聖王在遠國治化, 七法成就,不為怨家盜賊所擒獲。云何為 七?然彼城郭極為高峻,修治齊整,是謂彼 王先成就第一之法。復次,彼城門戶牢固,是 謂彼城成就第二法。復次,彼城外塹極深 且廣,是謂此城成就第三之法。復次,彼城 內多諸穀米,倉庫盈滿,是謂彼城成就第 四之法。復次,彼城饒諸薪草,是謂彼城成 就第五之法。復次,彼城多諸器杖,備諸戰 具,是謂彼城成就六法。復次,彼城主極聰 明高才,豫知人情,可鞭則鞭,可治則治,是 謂彼城成就七法,外境不能來侵。是謂,比 丘!彼城國主成就此七法,外人不得嬈 近。

「此比丘亦復如是,若成就七法,弊魔波 旬不得其便。云何為七?於是,比丘!戒律成 就,威儀具足,犯小律尚畏,何況大者!是謂 比丘成就此第一之法,弊魔不得其便,猶 如彼城,高廣極峻,不可沮壞。

「復次,比丘!若 眼見色,不起想著,亦不興念,具足眼根, 無所缺漏,而護眼根;耳聲、鼻香、舌味、身觸、 意法,亦復如是,亦不起想,具足意根而無 亂想,具足擁護意根,是謂比丘成就此第 二法,弊魔波旬不得其便,如彼城郭,門 戶牢固。

「復次,比丘!多聞不忘,恒念思惟正法 道教,昔所經歷皆悉備知,是謂比丘成就 此第三法,弊魔波旬不得其便,如彼城 郭,外塹極深且廣。

「復次,比丘!多諸方便,所 有諸法,初善、中善、竟善,具足清淨,得修梵行, 是謂比丘成就此第四法,如彼城郭,多 諸穀米,外寇不敢來侵。

「復次,比丘!思惟四增 上心之法,亦不脫漏,是謂比丘成就此第 五之法,弊魔波旬不得其便,如彼城郭,多 諸薪草,外人不能來觸嬈。

「復次,比丘!得四 神足,所為無難,是謂比丘成就此第六之 法,弊魔波旬不得其便,如彼城內,器杖備 具。

「復次,比丘!具能分別陰、入、界,亦復分別 十二因緣所起之法,是謂比丘成就此七 法,弊魔波旬不得其便,如彼城郭之主,聰 明高才,可收則收,可捨則捨。

「今此比丘 亦復如是,具知分別陰、持、入諸病。若有比 丘成就此七法者,弊魔波旬終不得其便。 是故,諸比丘!當求方宜,分別陰、持、入及十 二因緣,不失次第,便度魔界,不處其中。 如是,比丘!當作是學。」

爾時,諸比丘聞佛所 說,歡喜奉行。