Ekottarāgama 增壹阿含經

39.7 (七)輪

聞如是:

一時,佛在舍衛國祇樹給孤獨 園。

爾時,世尊告諸比丘:「若轉輪聖王出現世 間時,便有七寶出現世間。所謂輪寶、象寶、 馬寶、珠寶、玉女寶、居士寶、典兵寶,是為七寶。 是謂轉輪聖王出現世時,便有此七寶流 布世間。

「若如來出現世間時,便有七覺意 寶出現世間。云何為七?所謂念覺意、法覺 意、精進覺意、喜覺意、猗覺意、定覺意、護覺 意,出現於世。若如來出現世間時,便有此 七覺意寶出現世間。是故,諸比丘!當求 方便,修此七覺意。如是,諸比丘!當作是學。」

爾時,諸比丘聞佛所說,歡喜奉行。