Ekottarāgama 增壹阿含經

42.7 (七)眾

聞如是:

一時,佛在舍衛國祇樹給孤獨 園。

爾時,世尊告諸比丘:「有八部之眾,汝等 當知。云何為八?所謂剎利眾、婆羅門眾、長 者眾、沙門眾、四天王眾、三十三天眾、魔眾、 梵天眾。比丘當知,我曩昔已來至剎利眾 中,共相問訊,言談講論,亦復無人與我等 者,獨步無侶,亦無儔匹;少欲知足,念不錯 亂,戒成就、三昧成就、智慧成就、解脫成就、 多聞成就,精進成就。

「復自憶念,至婆羅門眾 中、長者眾中、沙門眾中、四天王眾中、三十三 天眾中、魔王眾中、梵天王眾中,共相問訊,言 談講論,獨步無侶,亦無儔匹,於中最尊, 亦無等倫;少欲知足,意不錯亂,戒成就、三昧 成就,智慧成就、解脫成就、多聞成就、精進成 就。我當爾時,在八部眾中獨步無侶,與爾 許眾生作大覆蓋。是時,八部之眾無能見 頂,亦不敢瞻顏,何況當共論議乎。所以 然者,我亦不見天上、人中、魔、若魔天、沙門、婆 羅門眾中,有能成就此八法者,除如來存 不論之。是故,比丘!當求方便,行此八法。 如是,諸比丘!當作是學。」

爾時,諸比丘聞佛 所說,歡喜奉行。