Ekottarāgama 增壹阿含經

Chapter 48 十不善品第四十八

48.1 (一)

增壹阿含經卷第四十四

聞如是:

一時,佛在舍衛國祇樹給孤獨 園。

爾時,世尊告諸比丘:「其有眾生,修行殺 生,廣布殺生,種地獄罪,餓鬼、畜生行;若生 人中,壽命極短。所以然者,由害他命。

「若 有眾生盜他物者,種三惡道之罪;若生人 中,恒遭貧匱,食不充口,衣不蓋形。皆由 盜故,劫奪物者,即斷他命根。

「若有眾生,好 貪泆,種三惡道;若生人中,門不貞良,竊 盜淫泆。

「若有眾生妄語者,種地獄罪;若生 人中,為人所輕,言不信受,為人所賤。所 以然者,皆由前世妄語所致。

「若有眾生兩 舌者,種三惡道之罪;設生人中,心恒不定, 常懷愁憂。所以然者,由彼人兩頭傳虛 言故。

「若有眾生麁言者,種三惡道之罪;若 生人中,為人醜弊,常喜罵呼。所以然者, 由彼人言不專正之所致也。

「若有眾生鬪 亂彼此,種三惡道之罪;設生人中,多諸怨 憎,親親離散。所以然者,皆由前世鬪亂之 所致也。

「若有眾生嫉妬者,種三惡道;若生 人中,乏諸衣裳。所以然者,由彼人起貪 嫉故。

「若有眾生起害意,種三惡道;設生 人中,恒多虛妄,不解至理,心亂不定。所 以然者,皆由前世恚怒所致也,無有慈 仁。

「若有眾生,行邪見者,種三惡道;若生 人中,乃在邊地,不生中國,不覩三尊道法 之義,或復聾盲瘖瘂,身形不正,不解善法、 惡法之趣。所以然者,皆由前世無信根 故,亦不信沙門、婆羅門、父母、兄弟。

「比丘知 之,由此十惡之報,致此殃舋。是故,比丘!當 離十惡,修行正見。如是,比丘!當作是學。」

時,諸比丘聞佛所說,歡喜奉行。