Dharmaguptaka Vinaya四分律

Bhikkhu Vibhaṅga比丘分

Pācittiya 41波逸提四十一

爾時佛將千二百五十弟子。從拘薩羅國遊行來至舍衛國。爾時諸檀越供養佛及眾僧大得餅食。時世尊告阿難。汝與眾僧分此餅阿難即受教。以餅分與眾僧。分已故有餘在世尊復告阿難。以此餘餅與乞人。阿難即受教。人與一餅。時彼乞兒眾中。有一裸形外道家女。顏貌端正。時阿難賦餅。餅粘相著。謂是一餅與此女人。此女人即問傍人言。汝得幾餅。時彼報言。我得一餅。彼即復還問。汝得幾餅。報言。我得二餅。時彼婦女即語此女言。彼與汝私通。何得不與汝二餅也。時阿難聞此語即懷愁憂。諸比丘聞亦復不樂。時彼會中有一梵志。在此食已便向拘薩羅國。道逢一篤信瞻相婆羅門。即問言汝從何來。報言我從舍衛國來。復問。云何舍衛國中。乞求飲食可得不。復可得持行不。報言所索可得。復問言從誰間得耶。報言禿頭居士邊得。復問何者是禿頭居士。報言沙門瞿曇是。婆羅門問言。汝是何人。食他食已發此惡言也。彼婆羅門至僧伽藍中。如所聞事語諸比丘。時諸比丘以此二因緣具白世尊。世尊爾時以此因緣集比丘僧告言。自今已去與比丘結戒。集十句義乃至正法久住。欲說戒者當如是說。若比丘與裸形外道若男若女食者波逸提。如是世尊與比丘結戒。諸餘外道等皆有怨言。一二外道有過。我曹復有何過而不得食耶。諸比丘白佛。佛言。自今已去若諸比丘欲與食者。當置地與。若使人與。自今已去當如是說戒。若比丘外道男外道女自手與食者波逸提。比丘義如上。外道者。裸形異學人波私波羅闍者。在此眾外出家者是。佉闍尼食者。根食乃至果食油食乃至磨細末食。食者飯乾飯魚及肉。若比丘裸形外道若男若女自手與食者波逸提。若與而受者波逸提。與而不受者突吉羅。方便欲與而不與還變悔者一切突吉羅。比丘尼突吉羅。式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅。是謂為犯。不犯者。若捨著地與。若使人與。若與父母。與塔作人別房作人。計作食價與。若為力勢強奪去無犯。無犯者。最初未制戒。癡狂心亂痛惱所纏。四十一竟