Mahāsaṅghika Vinaya摩訶僧祇律

Bhikkhunī Pakiṇṇaka比丘尼跋渠

11十一

佛住舍衛城。爾時比丘尼住處。與俗人隔壁。比丘尼欲心起自手拍陰。時丈夫聞聲。即語婦人言。此是何聲。答言。不知何故作此聲耶。其丈夫言。此出家人修梵行欲心起不能自制拍陰聲耳。諸比丘尼聞已以是因緣往白。乃至佛言。汝實爾不。答言實爾。佛言。從今已後。不聽拍陰。拍者。手拍若拘拍若鍵鎡拍。以歇欲心者越比尼罪。是名手拍。