Mahāsaṅghika Vinaya摩訶僧祇律

Bhikkhunī Pakiṇṇaka比丘尼跋渠

13十三

佛住舍衛城。爾時大愛道往至佛所。頭面禮住一面。時大愛道白佛言。世尊女人形臭得聽洗不。佛言得洗。時比丘尼洗外內猶故臭。以是因緣往白。乃至言得洗內不。佛言得洗。洗法者得齊一指節。不得令過。若過洗以。歇欲心者偷蘭遮是名洗法。