Mahāsaṅghika Vinaya摩訶僧祇律

Bhikkhunī Pakiṇṇaka比丘尼跋渠

18十八

佛住舍衛城。爾時比丘尼欲心起。以小便道承懸注水。即失不淨心生疑悔。諸比丘尼語大愛道。大愛道往白世尊。佛言。從今日後。不聽以小便道承懸注。懸注者水懸注下。若比丘尼於懸注水中浴時。當持衣物遮。若以小便道承懸注水屋簷漏水。以歇欲心者偷蘭遮。若於懸注水屋簷漏浴者。不得以身向水當背上。若以身向水以歇欲心者偷蘭遮。是名懸注水。