Mahāsaṅghika Vinaya摩訶僧祇律

Bhikkhunī Pakiṇṇaka比丘尼跋渠

33三十三

佛住舍衛城。爾時釋種女摩羅女於浴室中浴。時有年少入中壞其梵行。諸比丘尼語大愛道。乃至從今日後不聽入浴室。若病者得房內然火油塗而揩。若比丘尼入浴室浴者。越比尼罪。是名浴室法。