Mahāsaṅghika Vinaya摩訶僧祇律

Bhikkhunī Vibhaṅga比丘尼分

Adhikaraṇasamatha滅諍法

七滅諍法。現前比尼。憶念比尼。不癡比尼。自言比尼。覓罪相比尼。多覓比尼。布草比尼。

法隨順法如上比丘中廣說。

比丘尼波羅提木叉分別竟。