Mahāsaṅghika Vinaya摩訶僧祇律

Bhikkhunī Vibhaṅga比丘尼分

Pācittiya 122波夜提百二十二

佛住毘舍離。爾時跋陀羅比丘尼到親里家。與兄弟姊妹兒。申手內住共耳語。奴婢嫌言。此出家人耳語。正當說我等過。諸比丘尼聞已。語大愛道瞿曇彌乃至已聞者當重聞。若比丘尼與男子申手內住若耳語波夜提。比丘尼者如上說。申手內者共申手內住。耳語者耳邊共語波夜提。比丘尼不得與男子申手內住共語若耳語。若欲共語者。當在申手外。若欲論密事。當隔籬隔壁隔樹隔縵。比丘尼波夜提。比丘與女人申手內住共耳語越毘尼罪。是故世尊說。