Mahāsaṅghika Vinaya摩訶僧祇律

Bhikkhunī Vibhaṅga比丘尼分

Pācittiya 126波夜提百二十六

佛住毘舍離。爾時有跋陀羅比丘尼。到親里家觀看洗浴。諸婦人言。我與阿梨耶揩身體使我得功德。此比丘尼端正。諸女人欲看其身體故。便聽使揩。即用種種香油塗身。諸比丘尼嫌言。出家人猶故多欲。諸比丘尼語大愛道。乃至答言。實爾世尊。佛言。汝云何使俗人家婦女揩摩身體。從今日已後不聽。乃至已聞者當重聞。若比丘尼使俗人婦女塗香油揩摩洗浴。除病時波夜提。比丘尼者如上說。俗人婦女者四種家女。揩摩洗浴者以種種香油揩摩洗浴。若老病者無罪。若不病揩摩洗浴波夜提。波夜提者如上說。若身體有瘡疥。得持藥揩摩洗浴。若熱病得摩耶披屑塗。若風病得以小麥屑塗。若雜病者以雜藥塗無罪。塗已不得在眾人中住。當在邊房。病差洗已當入。若比丘不病。使俗人揩摩越毘尼罪。是故世尊說。