Mahāsaṅghika Vinaya摩訶僧祇律

Bhikkhunī Vibhaṅga比丘尼分

Pācittiya 72波夜提七十二

摩訶僧祇律卷第三十八

明一百四十一波夜提法之二

佛住舍衛城。爾時有人名竭住。在外道中出家。父母在佛法中出家。時竭住。盛寒時無衣。往至母所禽獸而住。母即慈念。有新浣染作多羅僧。便脫與之。得已即著入酒店中坐。為世人所嫌。言此邪見噉酒糟驢。而著聖幟。諸比丘尼聞已語大愛道。大愛道即以是事往白世尊。佛言。呼是比丘尼來。來已問言。汝實爾不。答言實爾。佛言。此是惡事。汝云何持衣與出家外道。從今已後。不聽自手與外道衣。佛告大愛道瞿曇彌。依止舍衛城比丘尼皆悉令集。乃至已聞者當重聞。若比丘尼自手與俗人外道沙門衣波夜提。比丘尼者如上說。俗人者在家人。外道者外道出家。自手與者手與手受。沙門衣者賢聖幟。波夜提者如上說。不得自手與俗人外道沙門衣。若比丘尼有戒德。婦女小兒欲乞破衣段以禳災者不得自手與。應遣淨人女與。若比丘自手與俗人外道沙門衣者越毘尼罪。若有戒德比丘。人索破袈裟段。欲以禳災者。應使淨人與。不得與大段當與小者。是故世尊說。