Mahāsaṅghika Vinaya摩訶僧祇律

Bhikkhunī Vibhaṅga比丘尼分

Pācittiya 81波夜提八十一

佛住舍衛城爾時賴吒波羅姊無常。乞種種飲食與姊子。為世人所嫌云何沙門尼受他信施施與俗人。比丘尼聞已語大愛道。大愛道即以是事具白世尊。佛言。呼比丘尼來。來已問言。汝實爾不。答言實爾。佛言。從今已後。不聽自手與俗人食。

復次佛住舍衛城。爾時竭住外道到母邊。其母見來。以種種飲食滿而與。其子得已即持至酒店上自食。復與人食。有人問言。汝何處得此好食。語言汝默。世人以沙門尼為福田。沙門尼復以我為福田。為世人所嫌。云何沙門尼用人信施與不增長福處。諸比丘尼聞已語大愛道。大愛道即以是事往白世尊。佛言。呼是比丘尼來。來已問言。汝實爾不。答言實爾。佛言。此是惡事。汝云何自手與外道食從今已後。不聽自手與外道食。佛告大愛道瞿曇彌。依止舍衛城住比丘尼皆悉令集。乃至已聞者當重聞。若比丘尼俗人外道。自手與食波夜提。比丘尼者如上說。俗人者在家人。外道者出家外道。自手者手與手受器與器受。食者佉陀尼食蒲闍尼食波夜提者如上說。若比丘尼有親里來欲與食者。不聽自手與。當使淨女人與。若無淨女人者。應語此中自手取食。若畏多取者。應語取爾許來受取。餘者置。受得已放地令自取。若外道來者不聽自手與。當使淨女人與。若無淨女人者。應語此中自取食。若畏取多者。應語取爾許來。餘者舉置。手中者放地與之。若親里嫌恨言。汝作旃陀羅相遇耶。應語汝出家處不好。世尊制戒不得與。得使外道作食。語言。汝授與我。餘者自食。是故世尊說。