Mahāsaṅghika Vinaya摩訶僧祇律

Bhikkhunī Vibhaṅga比丘尼分

Pācittiya 90波夜提九十

佛住舍衛城。爾時偷蘭難陀比丘尼。時到著衣持。詣大家門前立。有比丘來乞食。作如是言。上尊眾可入此家。為尊者作食。與食已然後自食。若比丘尼來復言。阿梨耶入去。檀越為汝作食。施食已然後自食。或語言餘家亦有食。何必共在此。如是一切外道乞食皆如是慳嫉心護他家。諸比丘尼聞已語大愛道。乃至答言。實爾世尊。佛言。此是惡事。汝云何慳嫉心護他家。從今日已後不聽。佛告大愛道。依止舍衛城住比丘尼皆悉令集乃至已聞者當重聞。若比丘尼慳嫉心護他家者波夜提。比丘尼者如上說。家者四種姓家。慳嫉心者如偷蘭難陀比丘尼。波夜提者如上說。比丘尼不得慳嫉心護他家。若比丘比丘尼問者當語實。若外道問時若恐染著外道邪見而呵責者無罪。若比丘慳嫉心惜他家者越毘尼罪。是故世尊說。

手與食醫師  授方佐俗作
不語入習近  自自打啼
呵責護他家  第九跋渠竟