Mahāsaṅghika Vinaya摩訶僧祇律

Bhikkhunī Vibhaṅga比丘尼分

Saṅghādisesa 14僧伽婆尸沙十四

諸比丘尼同意相助。若一若二若眾多同語同見。欲破和合僧。是比丘尼。諸比丘尼諫時。是同意比丘尼言。阿梨耶。莫說是比丘尼好惡事。何以故。是法語比丘尼。律語比丘尼。是比丘尼所說。皆是我等心所欲。是比丘尼所見欲忍可事。我等亦欲忍可。是比丘尼知說非不知說。諸比丘尼應諫是同意比丘尼。阿梨耶。莫作是語。法語比丘尼律語比丘尼。何以故。此非法語比丘尼律語比丘尼。阿梨耶。莫助破僧事。當樂助和合僧。何以故。僧和合歡喜不諍。共一學如水乳合。如法說安樂住。是比丘尼諸比丘尼諫時。若堅持不捨者。應第二第三諫。捨是事善。若不捨是法乃至三諫。僧伽娑尸沙。