Mahāsaṅghika Vinaya摩訶僧祇律

Bhikkhu Pakiṇṇaka比丘跋渠

Vagga 13. Samatha

滅者有七。何等七。現前比尼。憶念比尼。不癡比尼。自言比尼。覓罪相比尼。多覓比尼。草布地比尼。是名滅。諍事者四諍事。何等四。相言諍。誹謗諍。罪諍。常所行事諍。是名四滅諍事。調伏者。折伏羯磨。不語羯磨。驅出羯磨。發喜羯磨。舉羯磨別住羯磨。是名調伏。調伏事者。五眾罪。波羅夷。僧伽婆尸沙。波夜提。波羅提提舍尼。越比尼罪。是名調伏事。

聽法者。佛住舍衛城。爾時諸比丘白佛言。世尊。聽我作草屋不。佛言聽。如是作壁作戶扇作戶楣格作白泥作五種畫不。佛言聽。佛告諸比丘。如過去世。時有王名曰吉利。為迦葉佛作精舍。一重二重乃至七重。彫文刻鏤。種種彩畫唯除男女和合像。種種者。所謂長老比丘像葡萄蔓摩竭魚鵝像死屍之像山林像。如是比一切是名五種畫。佛住舍衛城聽作房。毘舍離聽乳酪酥。曠野聽魚肉。如是一切聽一切制皆在八大城。一舍衛。二沙祇。三瞻婆。四波羅柰。五拘睒彌。六毘舍離。七王舍城。八迦毘羅衛。是九部經若忘說處者。是八大城趣舉一。即名是處世尊所印。是名聽法。塗面油者。佛住舍衛城。爾時精舍中檀越飯僧。時難陀優波難陀。聞揵椎鳴方以油塗面。住不時出故。為檀越所嫌。諸比丘以是因緣往白世尊。佛言。喚是比丘來。來已佛問比丘。汝實爾不。答言實爾。佛言。從今已後。不聽油塗面。油者。胡麻油大麻油阿提目多華油瞻婆花油。如是等比香油。為好故塗面者。越比尼罪。若洗浴時得用油。若澡豆屑末塗足油著手得用拭面無罪。是名油法。

粉法者。佛住舍衛城。爾時祇洹精舍有檀越設供飯僧。時六群比丘聞揵椎鳴。方以粉拭面不時出。為檀越所嫌。諸比丘以是因緣往白世尊。乃至佛言。從今日後不聽比丘以粉拭面。粉者。摩那石粉鉛錫粉如是比。若為好故。乃至赤土塗面。越比尼罪。若面有瘡癰痤腫起得塗無罪。塗時不得在眾人中。當在屏處。是名粉法。

刷法者。佛住舍衛城。乃至六群比丘刷頭住不時出。為檀越所嫌。諸比丘以是因緣往白世尊。乃至佛言。不聽比丘用刷刷頭。刷者。毛刷草刷草根刷。如是比下至手刷為。好故越比尼罪。若剃髮已得手摩無罪。是名刷法。

梳法者。佛住舍衛城。世尊制戒。不聽用刷。時有檀越飯僧。難陀優波難陀。聞揵椎鳴方以梳梳頭。而住不時得出。為檀越所嫌。乃至佛言。不聽用梳。梳者。牙梳骨梳角梳木梳。如是比一切梳不聽用。下至以手梳頭為好故。越比尼罪。是名梳法。髮簪者。佛住舍衛城。世尊制戒不得用梳。乃至六群比丘用簪搔頭。不時得出。為檀越所嫌。乃至佛言。不聽用簪。簪者。金銀銅鐵石牙骨角竹木。如是比一切不聽。乃至以豪獵。為好故用刷頭。越比尼罪。若手已淨頭故痒者。得持物搔。是名簪法。

七滅并滅事  調伏調伏事
聽法油塗面  粉刷梳以簪
十三跋渠竟