Mahāsaṅghika Vinaya摩訶僧祇律

Bhikkhu Vibhaṅga比丘分

Nissaggiya Pācittiya 15尼薩耆波夜提十五

佛住毘舍離大林重閣精舍。廣說如上世尊以五事利益故。五日一行諸比丘房。見故氈處處在地。若糞掃中故屋中。屋簷下。烏鳥銜作巢鼠曳入穴。佛知而故問諸比丘。此是何等故氈處處狼藉。諸比丘白佛言。世尊。有諸比丘。或罷道或死者。或現在棄捨故氈狼藉。佛語諸比丘。若施者不知籌量。受者應籌量。比丘受施應當用不應棄從今日若比丘作新敷具氈尼師檀當著。故敷具氈辟方一修伽手。為壞好色故。佛告諸比丘。依止毘舍離比丘皆悉令集。以十利故與諸比丘制戒。乃至已聞者當重聞。若比丘作新敷具氈尼師檀當著。故敷具氈辟方一修伽陀手。為壞好色故。若比丘作新敷具氈尼師檀不著。故敷具氈辟方一手。尼薩耆波夜提。比丘者如上說。新者初成。敷具者氈。尼師檀者如佛所聽。作者若自作若使人作。故敷具者先六年所持者是。修伽陀者等正覺。一手者長二尺四寸。取故氈時不得從少聞者。犯戒者。無聞者。住房壞不補治者。惡名人。斷滅見人遠離和尚阿闍梨不諮問者。不能破魔人。不分別魔事者。如是人邊不應取。應從多聞乃至能分別魔事人邊取。著修伽陀辟方一手取故。氈時不得缺角麥形如杵形車形垂亂舉下。缺角者無角。麥形者中央廣兩頭狹。杵者兩頭廣中央狹。車形者一頭廣一頭狹。垂者掇著。亂者不周正。舉者凸起。下者凹四邊縫處高中央下。是如不得著。著時方圓令周正。若穿壞者補。若垢膩當浣。擗雜餘毛作。是比丘作新尼師檀。若不著故者。是尼師檀應眾僧中捨。僧不應還。僧得受用不為儭身。是故說。