Mahāsaṅghika Vinaya摩訶僧祇律

Bhikkhu Vibhaṅga比丘分

Nissaggiya Pācittiya 20尼薩耆波夜提二十

佛住毘舍離大林重閣精舍。廣說如上。時難陀優波難陀從王家買金。使王家金銀師。作瓔珞嚴飾之具。作成已瑩治發光。盛著箱中菁[疊*毛]蓮花覆上。與沙彌先教言。我將汝到貴勝家。若語汝。開時汝但開現一角頭。即將至貴勝家。貴勝家婦女見來頭面禮足。住一面即問言。此箱中是何等。答言。用問此為非汝所問以不示故復更慇懃。語沙彌言。出示與看。沙彌即示一角。菁助發色。日光照金晃昱耀目。問言。尊者。此是誰許。答言。用問此為。有金有作者。即是其主。復問。金價直幾作功用幾。即如實答。金直爾許功夫爾所。即言大貴汝云何嫌貴。我與汝爾許直。汝能作不。中有直信者。作是言。誠如師教。作亦甚難。非可卒得。中有婦人。或自有財。或父母財。或姑嫜財。或伯叔財。或夫婿財。或家中密取財持買瓔珞。時人不復肆上買金。亦不雇金銀師作。時諸肆上人及金銀師。皆嫌言。云何沙門釋子奪人息利。諸比丘即以是事。往白世尊。佛言。喚難陀優波難陀來。來已佛問難陀優波難陀。汝實從王家買金使金師作不。答言實爾。世尊。佛言。優波難陀。此是惡事。汝常不聞。我無數方便呵責多欲。讚歎少欲。此非法非律。不如佛教。不可以是長養善法。佛告諸比丘。依止毘舍離比丘盡集。以十利故。與諸比丘制戒。乃至已聞者當重聞。若比丘種種販賣生色似色。尼薩耆波夜提。比丘者。如上說。生色者金。似色者銀。若以金買金金買銀金買金銀。若以銀買銀銀買金銀買金銀。若以金銀買金金銀買銀金銀買金銀。以不作金買不作金。以不作金買作金。以不作金買作不作金。以不作金買作金不作金。及作不作金。以作金買作金四句。作金不作金四句。作金不作金及作不作金四句。皆如上。若以不作金買不作銀。以不作金買作銀。以不作金買作不作銀。以不作金買作銀不作銀。及作不作銀作金四句。作不作金四句。作金不作金及作不作金四句。亦如上。若以不作金買不作金銀。以不作金買作金銀。以不作金買作不作金銀。以不作金買作不作。及作不作金銀。餘作金門作不作金門作金不作金。及作不作金門四句。亦如上。銀門十二四句。金銀合作門十二四句。廣說如上。是故說。第二跋渠竟。