Mahāsaṅghika Vinaya摩訶僧祇律

Bhikkhu Vibhaṅga比丘分

Pācittiya 20波夜提二十

佛住拘睒彌廣說如上。爾時尊者闡陀勸化作房。時闡陀集覆屋具。草木竹等辦已。往語覆屋師言。我眾事已辦。與我覆屋覆屋人言阿闍梨與我食直作價。爾時闡陀隨其價直而斷與之。時作人即往詣屋所。闡陀語作人此是覆屋具覆屋人言。覆屋有三種厚薄不同。欲作何等覆闡陀言。汝用問三種厚薄為現所有草盡當用覆覆屋人言。當有齊限。那得盡用。如是至三屋師復言一切世間皆有法限。如法限者世所稱讚。闡陀言。但盡用覆。何須多言。師如其言盡用覆之。草多厚故繫縛不禁。始得時雨悉皆斷解。如華開敷竟夜被雨衣盡濕。闡陀清旦往到屋師所作如是言。汝云何為我覆屋。乃至如是。覆屋人言。何以故。闡陀言。竟夜被雨衣濕。覆屋人言。我先不語阿闍梨。覆屋有三種厚薄不同。乃至隨語一切盡與闡陀言。汝當更為我覆覆屋人言。更與我食直作價。闡陀言。價直汝先已得。屋師言。先已得者先已作訖。若欲更作者價三倍於先。乃至闡陀自恃王力。強使更覆而不與直。闡陀復自遶其房苦言呵責。時有行人。屋師語言。諸人看是沙門釋子恃王力勢。強使我作而不與直行人即嫌。云何釋子恃王勢力。強使人作而不與價。甚為不可。自遶其屋猶如盤馬傷殺生草。此敗壞人何道之有。諸比丘以是因緣具白世尊。佛言。呼闡陀來。即呼來已佛問闡陀。汝實爾不。答言實爾。佛告闡陀。此是惡事。非法非律不如佛教。不可以是長養善法。佛告諸比丘。依止拘睒彌住者盡悉令集。以十利故為諸比丘制戒。乃至已聞者當重聞。若比丘作大房施戶牖。經營齊再三覆。當於少草地中住。若過者波夜提。比丘者如上說。作者若自作若使人作。大者過量。房者世尊所聽。作戶者通人出入處。牖者通明處。經營者教語指授。覆者有十種。若草若板若石灰若阿槃頭國。覆摩竭提國。拘睒彌國。山國。恭敬國覆。藏語國覆再三者。非五六極齊三。少草地者少生草處。波夜提者如上說。雇覆屋人斷價時。當如實價不得高下。應語作人言汝若如是知覆。當與如是價若不如是知覆。不與如是價。如是要令分明。三處分已。比丘作是念。當作方便持草木竹往彼。彼若見我當疾好覆屋師見已好不好。得波夜提。如是作方便。欲使屋師見故。往禮拜和上阿闍梨。受經誦讀。若經行若入聚落。屋師見我已當疾好覆。見已好不好。俱得波夜提如是一切作方便。得波夜提。若不作方便。往見已為好疾覆無罪。是故說。

種子及異語  嫌責露地敷
內敷并牽出  先敷置重閣
虫水作大房  第二跋渠竟