Mahāsaṅghika Vinaya摩訶僧祇律

Bhikkhu Vibhaṅga比丘分

Pācittiya 44波夜提四十四

佛住舍衛城。廣說如上。爾時比丘僧集欲作羯磨。時優波難陀不來。即遣使往喚言。長老。僧集欲作羯磨。喚長老。優波難陀知戒律相與羯磨。欲與羯磨。欲已取欲。比丘言。汝與欲後勿復有餘言。時優波難陀共行弟子僧中。作舉羯磨。作舉羯磨已。來到和上邊。作是言和上。何以與是欲。師言何以故。弟子言。眾僧為我作舉羯磨。師言。我不知。聞是語已。便作是言。長老。我不與欲不好不好。與羯磨不成就。我不與此羯磨欲。時諸比丘聞已。慚愧不樂。以是因緣。往白世尊。佛言。呼優波難陀來。來已乃至佛言。此是惡事。汝云何與欲已。復言。不與羯磨不成就。我不與是欲。汝云何不問便與欲。從今日後不聽不問事與欲。佛告諸比丘。依止舍衛城住者。皆悉令集。以十利故。與諸比丘制戒。乃至已聞者當重聞。若比丘與欲已。後瞋恚不喜。作如是言。我不與欲不好。與羯磨不成就。我不與此欲波夜提。比丘者如上說。與欲有二種。不問與問與。問與者問取欲人作何等事。答言。作折伏羯磨。與折伏羯磨欲。乃至舉羯磨。與舉羯磨欲。如是一一羯磨。問已與欲。是名問與。不問與者我與羯磨欲。如是三說。如是得通名與一切羯磨欲。唯除布薩自恣。是名不問與欲。後者作羯磨竟瞋恚不喜。瞋恚不喜者瞋名為九惱及非處起瞋。第十恚名學人凡夫有乃至羅漢亦有不喜。作如是語。我不與欲不好。與羯磨不成就。我不與是欲者波夜提。波夜提者如上說。若比丘僧集欲作羯磨一切盡應來。若有緣事。若熏染衣。若病塔事僧事有緣事。爾時當與欲。不得與欲已後作是言。我若彼聞者。此事不應如是作。若先已與欲羯磨者。後當隨喜。若僧中與欲已後更違者波夜提。若眾多人中若長老比丘前若和上阿闍梨前。與欲已後更違者越毘尼罪。是故說。