Mahāsaṅghika Vinaya摩訶僧祇律

Bhikkhu Vibhaṅga比丘分

Sekhiya 22學法二十二

佛住舍衛城。廣說如上。爾時六群比丘叉腰白衣家內坐。為世人所譏。云何沙門釋子如王子大臣力士。叉腰坐家內。此壞敗人。有何道法。諸比丘以是因緣。往白世尊。佛言。呼六群比丘來。來已佛問比丘。汝實爾不。答言。實爾。佛言。從今日後不得叉腰坐家內。佛告諸比丘。依止舍衛城住者。皆悉令集。以十利故。與諸比丘制戒。乃至已聞者當重聞。不得叉腰坐家內應當學。叉腰者。一手叉兩手叉。不得叉腰坐家內。若精舍中食上和上阿闍梨長老比丘前。不得叉腰坐。若老病若風動腰痛叉腰無罪。若癰痤瘡癬以藥塗之。畏污衣故叉腰無罪。若見上座來應下。若放恣諸根叉腰坐家內者。越學法。狂癡心亂無罪。是故說。不得叉腰坐家內。應當學。