Mahāsaṅghika Vinaya摩訶僧祇律

Bhikkhu Vibhaṅga比丘分

Sekhiya 26學法二十六

佛住舍衛城。廣說如上。爾時有居士就精舍中設供飯僧。時六群比丘刳四邊食留中央。為世人所譏。云何沙門釋子如放逸人。周匝刳食留中央。此壞敗人有何道法。諸比丘以是因緣。往白世尊。佛言。呼六群比丘來。來已佛問比丘。汝實爾不。答言。實爾。佛言。從今日後不得偏刳食。佛告諸比丘。依止舍衛城住者。皆悉令集。以十利故。與諸比丘制戒。乃至已聞者當重聞。不得偏刳食。應當學。刳食者。刳四邊留中央。當先受飯。按著一邊。後受羹和合而食。若酥膩入飯中。不得以羹故偏刳取食當次第取。若欲與人者。得截半與若放恣諸根。周匝刳食者。越學法。狂癡心亂無罪。是故說。不得偏刳食。應當學。