Mahāsaṅghika Vinaya摩訶僧祇律

Bhikkhu Vibhaṅga比丘分

Sekhiya 35學法三十五

佛住舍衛城。廣說如上。爾時有居士精舍中設供飯僧。時六群比丘舐手食。為世人所譏。云何沙門釋子如小兒得食舐手而食。問言。尊者我自恣飽食。何故舐手。此壞敗人有何道法。諸比丘以是因緣。往白世尊。佛言。呼六群比丘來。來已佛問。汝實爾不。答言。實爾。佛言。從今日後不得舐手食。佛告諸比丘。皆悉令集。十利故。與諸比丘制戒。乃至已聞者當重聞。不得舐手食。應當學。不得反覆舐手食。若酥油蜜石蜜著手者。當就緣上概聚著一處。然後取食。若放恣諸根舐手食者。越學法。狂癡心亂無罪。是故說。不得舐手食。應當學。