Mahāsaṅghika Vinaya摩訶僧祇律

Bhikkhu Vibhaṅga比丘分

Sekhiya 41學法四十一

佛住舍衛城。廣說如上。時有居士於精舍中設供飯僧。時六群比丘振手食污比坐比丘衣。比坐即問。長老。何故振手為蜈蚣蜂蠆所螫耶。諸比丘。以是因緣往白世尊。佛言。呼六群比丘來。來已佛問。汝實爾不。答言。實爾。佛言。從今日後不得振手食。佛告諸比丘。皆悉令集。十利故。與諸比丘制戒。乃至已聞者當重聞。不得振手食。應當學。若振手食時不得向比坐振手。若食著手當向己前振手。若中抖擻。若放恣諸根振手食者。越學法。狂癡心亂無罪。是故說。不得振手食。應當學。